Få større udbytte af dit salgskursus

Få større udbytte

Bruger du teori og modeller i dit daglige arbejde?

Som erfaren underviser går jeg meget op i, at mine kursister får så stort et udbytte af deres investering som muligt. Hvor dygtige vi som konsulenter end er til at undervise på selve ”skoledagene”, viser undersøgelser, at udbyttet primært afhænger af den enkeltes motivation, målrettethed og implementering efter uddannelsen.

Jeg arbejder derfor med ”return on development”, som er et råd til dig inden din næste deltagelse på kursus, seminar eller uddannelse. I alt sin enkelthed er nøglen til maksimalt udbytte at handle både før og efter uddannelsen.

Før kurset

– tager du en samtale med din leder og eventuelt en kollega for at kortlægge dine udviklingsområder, som på den måde bliver en del af de mål, du opstiller for din deltagelse i kurset. Derudover er det vigtigt at arbejde med de eventuelt fremsendte opgaver, som er en del af din forberedelse, hvilket også forventes fra din virksomhed, kursusholder og øvrige deltagere.

Under kurset

– sørger du naturligvis for at holde dig vågen, deltager aktivt i diskussionerne og bidrager med input og eksempler fra din hverdag. Derudover sørger du for at have clearet med kollegaer og chefer og hvis muligt kunder, at du ikke skal forstyrres med opkald, emails osv. under din uddannelse, da dette er med til at fjerne dit fokus.

Efter kurset

– starter din udfordring. Her skal de mange input og nye indfaldsvinkler, du har fået, bearbejdes og implementeres i din hverdag. Her er det vigtigt at kigge på din forberedelse, hvor netop dine udviklingsområder blev konkretiseret i målsætninger. Hold fokus på dem og arbejd med de værktøjer, som du finder anvendelige her og nu. Gem de øvrige værktøjer og inputs til senere. Tag en opfølgende samtale med din leder og sæt sammen nogle mål op for det fremadrettede implementeringsarbejde. Keep it simple – Det er bedre at få implementeret nogle få værktøjer end at fuldføre en ambition om mange på én gang, det øger risikoen for, at ingen af delene bliver til noget.

Få udbytte gennem opfølgning

En undersøgelse udarbejdet af Business Danmark i 2014 viste, at 52% af de adspurgte deltog på uddannelser.
Helt konkret 3,5 uddannelser i gennemsnit pr. person, heriblandt salgsrelaterede uddannelser. Af disse mange deltagelser viste det sig, at man i hele 81% af tilfældene manglede efterfølgende opfølgning fra nærmeste leder. Opfølgning, som kunne være alt fra 1:1-samtaler omkring det opnåede udbytte til fremadrettede målsætninger og fokus på udvikling og sparring.

Står du også i en situation, hvor du oplever udfordringer med at få konkretiseret og implementeret teori og værktøjer i dit daglige arbejde, så er du altså langt fra den eneste.

Jeg tilbyder dig individuel coaching og sparring, hvor vi tager udgangspunkt i netop dine udfordringer og målsætninger. Hvis dette er interessant for dig, er du velkommen til at kontakte mig.