Salgsbudgettet-stiger-men-hvad-med-dine-salgsmål_3000x2023

Salgsbudgettet stiger

Påvirkes dine salgsmål?
Er du presset på betingelser og pris?
Øger chefen salgsbudgettet?

Hvis ja, så er du i samme situation som rigtig mange af landets sælgere, som oplever et stigende pres for at nå det hele og ofte oplever, at det er kunder, kolleger og chefer som styrer deres tid. Mange af de sælgere, som jeg taler med, nævner, at de godt kan miste overblikket, når de sidder med opgaver som booking af x antal møder pr. uge, forberedelse til møderne, opfølgning på møderne, beregning af tilbud, interne salgsmøder – blot for at nævne et udvalg.

Disse opgaver kan, hvis de ikke er nøje planlagt, være med til at sænke din effektivitet. Det gælder effektivteten i mange situationer, dels din overordnede konvertering fra møde til ordre, din salgsplanlægning – hvor et stort overblik og perspektiv er nødvendigt – og generelt bare din hverdag, hvor dét ikke at kunne fokusere på aktuelle opgaver forringer kvaliteten og tiden, der bruges på dem.

Hvordan får du mere kontrol over din arbejdsdag og -uge?

Herunder er 5 gode råd til mere overskud i hverdagen.

Råd 1:

Sæt en time af – Jo før du gør det, jo hurtigere kommer du ovenpå. I den time skal du på to stykker papir lave to lister. På den ene liste skriver du samtlige opgaver, du har. Både arbejdsrelateret og erhvervsrelateret. ALT, ingen opgave er for lille og ingen er for stor at skrive ned. Del det op i enkelte opgaver, faste opgaver og projekter som indeholder flere opgaver.

Råd 2:

Kig på alle dine opgaver og konkretisér, hvad den næste handling skal være. Gør det på alle opgaverne. Det er vigtigt at få konkretiseret den næste handling da dette kan være med til at sikre fremdrift i dine arbejdsopgaver, herunder gøre store uoverskuelige projekter overskuelige.

Råd 3:

Disse næste handlinger overføres herefter til dit organiseringssystem. Eksempelvis din kalender, CRM-system, Excel-ark eller andet, som du har tillid til og i dag bruger med succes – Husk at vær religiøs omkring de ting du lægger ind. Har du f.eks. skrevet, at du skal ringe kanvas den 15. april kl. 08.00-10.00, så ringer du kanvas den 15. april kl. 08.00-10.00, og finder altså ikke på mere spændende overspringshandlinger.
En god kombination hér kan være en masterliste med alle dine opgaver samt en kalender til at styre og minde dig om, hvornår du gør hvad.

Råd 4:

Overblikket. Hvor ofte det er nødvendigt at skabe sig et overblik over sine arbejdsopgaver, varierer fra funktion til funktion. Nogle kan nøjes med at sikre sig et overblik en gang om ugen, mens andre funktioner kræver overblik dagligt, ja måske endda på timebasis.
Dét, jeg gør, er hver fredag kl. 07.30-08.00 at skabe mig et overblik over min situation. Jeg skaber mig et overblik over dét, jeg havde planlagt i den forgangne uge og kigger samtidig frem på den kommende uge. Årsagen til, at jeg gør det fredag, er for at give mig selv mulighed for at genforhandle forpligtelser, som jeg har, og som jeg kan se, at jeg ikke kan nå alligevel. Prøv næste gang du er ved at drukne i opgaver at spørge din kollega om deadline for en given opgave. I mange tilfælde vil din opfattelse af, hvornår en opgave skal afleveres ikke nødvendigvis være den samme opfattelse, som vedkommende, du afleverer den til, har. Det kan derfor være med til at give dig ekstra tid, hvis du vænner dig selv til at få konkrete tidspunkter for, hvornår givne arbejdsopgaver skal indleveres og bruges.

Råd 5:

Du sidder nu ved dit skrivebord – du er lige mødt ind og kaffen er glohed – Hvad i himlens navn vil være klogest at gøre nu? Svaret er, at der er ikke noget svar. Det eneste, du kan gøre, er at bruge din sunde fornuft, intuition og tro på dit system.
Der er dog forskellige måder, hvorpå du kan prioritere dine opgaver – Stil dig selv nogle simple spørgsmål:

  • Er jeg et sted, hvor opgaven overhovedet kan lade sig gøre at løse?
  • Har jeg energien til at løse opgaven nu?
  • Hvor lang tid har jeg til at få løst opgaven?
  • Er denne opgave den tidsmæssigt bedste at løse nu?

Når du begynder at følge disse 5 trin aktivt i planlægningen af dit arbejds- og privatliv vil du opleve et langt større overskud, og hvem ved, måske få noget mere fra hånden og overraske din chef.RELATED POSTS